ÖRÖKSÉGTUDOMÁNY – angolul HERITAGE SCIENCE

Egy viszonylag új megnevezés a kulturális örökségünkkel kapcsolatos komplex kutatásokra, amelyek felölelik annak kezelését, konzerválását, interpretációját és dokumentálását. Az E-RIHS.hu a European Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) magyarországi platformja.

Az új tudományágban a régészet, a muzeológia, a művészettörténet, az antropológia és a paleontológia mellett egyre nagyobb szerepet játszanak az érzékeny analitikai módszerek, különösen a csaknem roncsolásmentes, fizikai alapú eljárások. Az Atomki ezen eljárások alkalmazásában, fejlesztésében több évtizedes hagyománnyal rendelkezik.

Az örökségtudomány egy dinamikusan fejlődő terület, melynek társadalmi jelentőségét mind az EU, mind hazánk felismerte. Az európai stratégiai kutatási infrastruktúra-fejlesztések új útitervébe (ESFRI Roadmap) 2016 márciusában bekerült az európai örökségtudományi kutatási infrastruktúra (E-RIHS – European Research Infrastructure for Heritage Science)  kezdeményezés is, amely magas színvonalú európai laboratóriumok és múzeumok összefogása egy egyedülálló páneurópai kutatási infrastruktúrahálózat létrehozására.

A HSLAB projekt eredményeként az Atomki ennek a multidiszciplináris, elosztott helyszínű kutatási infrastruktúrának egyik nemzetközileg is kiemelkedő csomópontja lesz.

Az infrastruktúrahálózat kiépítését előkészítő projektben Magyarországot az Atomki vezetésével az E-RIHS.hu konzorcium képviseli, melynek további tagjai az Energiakutató Intézet, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum.