H2020 IPERION CH

Az E-RIHS egyik bázisa a jelenleg futó H2020 IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage) projekt, amely a kulturális örökség kutatásában már most is egyedülálló együttműködést valósít meg.

A résztvevő intézetek hozzáférést biztosítanak a kulturális örökség tárgyú vizsgálatokban használt mérőberendezéseikhez és adatbázisaikhoz külső felhasználók számára (TNA: Trans-National Access).

Ezt olyan közös kutatási feladatok egészítik ki, amelyek tovább növelik az infrastruktúrák teljesítőképességét.

Az MTA Atomki Ionnyaláb-alkalmazások Csoport elemanalitikai vizsgálatokkal vesz részt a TNA programban, fő kutatási feladata pedig a sugárzás hatásának vizsgálata érzékeny anyagok esetében.

Az MTA Atomki az IPERION CH projektben betöltött szerepéhez képest még hangsúlyosabban jelenik majd meg az E-RIHS infrastruktúrában. Ezt egyrészt az intézetben alkalmazott gyorsítós elemanalitikai technikák legkorszerűbb képalkotó-analitikai módszerekkel történő kiegészítése biztosítja, másrészt pedig az európai keretben zajló vizsgálatok körének kibővítése a régészetben alapvető jelentőségű radiokarbonos kormeghatározással, amit az MTA Atomki és az Isotoptech Zrt. által közösen üzemeltetett világszínvonalú gyorsítós tömegspektrométer (AMS) tesz lehetővé.

www.iperionch.eu

Az MTA Atomki Van de Graaff gyorsítójához csatlakozó ion-mikroszonda, amelyen a mérések történhetnek vákuumkamrában, vagy levegőre kihozott ionnyalábbal