KÖZBESZERZÉS

A régészeti célú stabilizotóp-arány mérésekhez beszerzett automatizált elemanalizátor berendezés a tömegspektorméterek, illetve újabban a lézeres optikai stabilizotóparány-mérő berendezések szokásos és jól csatolható kiegészítő egysége. Ezekben He vivőgázban, kontrollált körülmények között, automatizált mintaadagoló rendszer használatával égethető el, vagy tárható fel a legváltozatosabb anyagú minták sora, majd a kromatográfiás elven megtisztított égéstermékek gázfajtákra bonthatók és időben eltolva egyenként juttathatók az izotóparány mérő berendezésbe. A különböző izotópok ezáltal egymás után megmérhetők ugyanazon mintából. A szerves és szervetlen minták szén- és nitrogénaránya, valamint azok d13C és d15N izotóparánya, esetenként kéntartalma és annak d34S izotóparánya a régészeti alkalmazásokban egyre nagyobb jelentőséggel bíró, újszerű vizsgálati módszereket jelentenek.

A pályázat keretében beszerzett mintaelőkészítő berendezés az intézet évtizedes múltra visszatekintő stabilizotóparány-mérő laboratóriumában kerül elhelyezésre.

Az MTA Atomki Örökségtudományi Laboratóriumának kiépítése – felkészülés az e-RIHS szerepre” című közbeszerzési eljárás műszaki leírása

Az Ajánlatkérő (MTA Atomki) régóta folytat magfizikai kutatásokat az intézetben működtetett gyorsítók mellett és külföldön egyaránt. A jelen közbeszerzési eljárás célja egy világszínvonalú örökségtudományi laboratórium kialakítása – felkészülés az e-RIHS szerepre a megnevezet kutatási eszközök beszerzésével. 

Előzetes műszaki leírás, specifikációk