Infrastruktúra

LABORATÓRIUM

ÚJ INFRASTRUKTÚRA – A GINOP PROJEKT KERETÉBEN ÉRKEZŐ ESZKÖZÖK

A projekt egyik pillére egy világszínvonalú analitikai-képalkotó eszközpark összeállítása, amely széles mérettartományban ad információt a vizsgált tárgyakról

A kulturális örökség tárgyainak vizsgálatánál első lépés az optikai képalkotás. Erre a célra egy digitális 3D mikroszkóp beszerzése van tervbe véve, amely a tárgyon lévő struktúrák méreteiről is kvantitatív információt nyújt, nemcsak horizontális, hanem vertikális skálán is, ami nagy segítséget nyújt pl. vésetek vagy kiemelkedő díszítő elemek mélységének, illetve vastagságának a meghatározásában.

Az Atomkiban jelenleg alkalmazott gyorsítós elemanalitikát kiválóan egészíti ki a beszerzendő mikro-XFR berendezés (XFR: röntgenfluo-reszcencia), mivel a vizsgálandó tárgytól és a meghatározandó elemektől függően vagy az egyik, vagy a másik vizsgálati módszer az optimális. A kulturális örökség tárgyainál gyakran lényeges szempont, hogy az alkalmazott technika roncsolásmentes legyen. A nanoskálán is informatív hagyományos elektronmikroszkópia ezért sokszor nem használható.

A beszerezni kívánt pásztázó elektronmikroszkóp (SEM: scanning electron microscope) kamrájában változtatható lesz a nyomás, így vákuumra érzékeny, illetve szigetelő minták natív vizsgálatára is alkalmas lesz. A berendezés egy beépített Raman-mikroszkópot is tartalmazni fog, így korrelatív mikroszkópiára alkalmas SEM-Raman mikroszkópként is lehet majd használni.

A projekt másik pilléreként az eddig is világszínvonalon működő gyorsítós tömegspektrométer (AMS) laboratóriumban a vizsgálható régészeti leletek körének jelentős bővítése van tervbe véve

A szerves régészeti minták tiszta, jól reprodukálható, gyors előkészítése érdekében egy automatizált grafitizáló berendezés beszerzése van folyamatban. Mivel a hamvasztott csontok a kollagén kiégése miatt hagyományos AMS módszerrel nem vizsgálhatók, ezeknél a mintáknál szervetlen bioapatitból határozható meg a C-14 kor. Az ilyen típusú minták előkészítéséhez beszerzünk egy karbonátfeltáró egységet.

A régészeti szempontból fontos csontmintáknál a pontos eredmények eléréséhez stabilizotóp-mérések is kellenek, melyekhez szükség van egy speciális mintaelőkészítő berendezésre.  Ez a műszer már meg is érkezett az Atomkibe.