AZ MTA ATOMKI ÖRÖKSÉGTUDOMÁNYI LABORATÓRIUMÁNAK KIÉPÍTÉSE – FELKÉSZÜLÉS AZ E-RIHS SZEREPRE

 

Az E-RIHS egyik bázisa a jelenleg futó H2020 IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage) projekt, amely a kulturális örökség kutatásában már most is egyedülálló együttműködést valósít meg.

A részvevő intézetek hozzáférést biztosítanak a kulturális örökség tárgyú vizsgálatokban használt mérőberendezéseikhez és adatbázisaikhoz külső felhasználók számára (TNA: Trans-National Access). Ezt olyan közös kutatási feladatok egészítik ki, amelyek tovább növelik az infrastruktúrák teljesítőképességét. Az MTA Atomki Ionnyaláb-alkalmazások Laboratóriuma elem-analitikai vizsgálatokkal vesz részt a TNA programban, fő kutatási feladata pedig a sugárzás hatásának vizsgálata érzékeny anyagok esetében.

Célunk, hogy az IPERION CH projektben betöltött szerepűnkhöz képest még hangsúlyosabban jelenjünk meg az E-RIHS infrastruktúrában. A gyorsítós elemanalitikai technikákat világszínvonalú képalkotó-analitikai módszerekkel egészítjük ki, valamint bővítjük a vizsgálatok körét a régészetben alapvető jelentőségű radiokarbonos kormeghatározással intézetünk új, világszínvonalú gyorsítós tömegspektrométerére alapozva.